Projekta „Stendera laika klases izveide” ietvaros iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstošam mācību procesam

Ilūkstes novada pašvaldība Eiropas Reģionālās attīstības fonda Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 gadam ietvaros īsteno projektu  Nr. LLI-199 „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” kopā ar sešām Latvijas un Lietuvas pašvaldībām (Jēkabpils novada pašvaldība, Viesītes novada pašvaldība, Salas novada pašvaldība, Anikščai reģionālā parka direkcija, Biržai reģionālā parka direkcija, Krekenavas reģionālā parka direkcija). Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 30. aprīlim.

Stendera laika klasei tika iegādāti 18. gadsimtam atbilstoši galdi un krēsli skolēniem, galds un krēsls skolotājam, skapis, tāfele un rakstāmpiederumi, kā arī Vecā Stendera “Bildu ābices”, ar kuru palīdzību varēs mācīties seno laiku rakstību un druku. Tika iegādāts arī seno laiku stilam atbilstošs skolas apģērbs gan bērniem, gan skolotājiem. Vecā Stendera vizualizācijai tika izgatavots Stendera profils.

Projekta ietvaros Eglaines pagastā tiks izveidots jauns tūrisma objekts. Eglaines pamatskolas telpās tiks izveidota “Stendera laika klase”, ko varēs apmeklēt visi skolas vecuma bērni un jebkurš tūrists. Stendera laika klase būs viens no 10 tūrisma objektiem, kas tiks iekļauti kopīgajā interaktīvajā tūrisma kartē.

 

 

Vairāk informācijas par projektu „Travel smart – visit Lithuania and Latvia” jeb „Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju” un projekta īstenotājiem: www.ilukste.lv

 

Saite uz Programmas mājaslapu www.latlit.eu

Saite uz oficiālo ES mājaslapu www.europa.eu

 

Dace Stalidzāne,

Attīstības plānotāja uzņēmējdarbībā


Projekta „Stendera laika klases izveide” ietvaros iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstošam mācību procesam
Projekta „Stendera laika klases izveide” ietvaros iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstošam mācību procesam
Projekta „Stendera laika klases izveide” ietvaros iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstošam mācību procesam
Projekta „Stendera laika klases izveide” ietvaros iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstošam mācību procesam
Projekta „Stendera laika klases izveide” ietvaros iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstošam mācību procesam
Projekta „Stendera laika klases izveide” ietvaros iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstošam mācību procesam
Projekta „Stendera laika klases izveide” ietvaros iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstošam mācību procesam
Projekta „Stendera laika klases izveide” ietvaros iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstošam mācību procesam
Projekta „Stendera laika klases izveide” ietvaros iegādāts aprīkojums 18. gadsimtam atbilstošam mācību procesam

Skip to content