Par koksnes un augu atkritumu dedzināšanu

Par koksnes un augu atkritumu dedzināšanu

Pamatojoties uz Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2022. gada 27. janvāra saistošiem noteikumiem Nr. 31 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Augšdaugavas novadā” pašvaldība ir noteikusi, ka laika posmā no 17. līdz 30. aprīlim Ilūkstē, Subatē un Augšdaugavas novada vasarnīcu (tostarp dārzkopības biedrības) teritorijās var notikt koksnes un augu, nekompostējamo dārzu un parku atkritumu sadedzināšana.

 

Dedzināšana ir pieļaujama, ja tas netraucē apkārtējos cilvēkus un nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personas mantai!

 

Saskaņā ar noteikumiem iepriekšminēto atkritumu sadedzināšana var notikt pašvaldības noteiktā laikā divas nedēļas pavasarī un rudenī, kad notiek teritoriju sakopšanas darbi.Skip to content