Paziņojums par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam apstiprināšanu

Paziņojums par Ilūkstes novada attīstības programmas 2020.–2026. gadam apstiprināšanu

***Ilūkstes novada pašvaldības dome paziņo, ka ar 2020. gada 29. jūnija domes lēmumu Nr. 157 (protokols Nr. 9, 9. §) apstiprināta Ilūkstes novada attīstības programma 2020.–2026. gadam. Ar to var iepazīties:Skip to content