Dievnami

VISSVĒTĀKĀS JAUNAVAS MARIJAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA (1816.g.)

 

Ilūkstes Vissvētākās Jaunavas Marijas vārda Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīca. 

Ilūkstes Romas katoļu baznīca celta 1806. gadā par Katrīnas Zībergas līdzekļiem. Tā bija nodota uniātiem. Blakus dievnamam atradies baziliāņu klosteris. 1856., pēc citiem avotiem 1861. gadā baznīcu nodeva pareizticīgajiem, bet pēc Pirmā Pasaules kara, 1921. gadā ar kanoniķa Franča Trasuna gādību dievnams pārgājis katoļiem un konsekrēts Vissvētākās Jaunavas Marijas vārda godam .

 

Gadu gaitā mainījās arī draudzes locekļu skaits Pēc 1939. gada statistikas datiem Ilūkstes draudzē ietilpa 807 ģimenes ar 3298 draudzes locekļiem. Pēc  1979. gada statistikas –  2400 draudzes locekļi, un aptuveni tikpat draudzes locekļu bija arī 1982. gadā. Šodien Ilūkstes Romas katoļu draudzē ir 1800 locekļi.

 

20. gadsimta no 60. desmitajiem līdz 80. gadu sākumam baznīcā vairākkārt tika veikti dažāda veida remontdarbi.

 

Ilūkstes Romas katoļu draudze 2020. gada vasarā un rudenī realizēja projektu “Ilūkstes katoļu baznīcas ērģeļu atjaunošana un simtgades svinības”. Ērģeļu restaurāciju veica sertificēts ērģeļu restaurators Alvis Melbārdis. Tika veikta ērģeļu stabuļu un spēles galda restaurēšana, stabuļu intonēšana un skaņošana (stabules tika pilnībā nomontētas, tīrītas, atjaunotas un apstrādātas tekstilijas pret kaitēkļiem, veikta klaviatūras štiftu pulēšana, apstrāde pret koroziju, spēles ventiļu restaurācija u.c. darbi).

 

Baltā, skaistā baznīca savos 215  pastāvēšanas gados ir daudz cietusi, bet atkal atjaunota, pašā Ilūkstes centrā priecē gan atbraucējus, gan vietējos iedzīvotājus.

 

Adrese: Zemgales iela 1, Ilūkste

 

 

 

ILŪKSTES EVANĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA (1865.g.)

 

Ilūkstes luterāņu baznīca celta 1865.gadā, vēstures līkločos cietusi vairākkārt. Dievnams nopostīts Pirmā pasaules kara laikā, tad par draudzes līdzekļiem atjaunots 1928.gadā 20.gadsimta 50.gados padomju vara dievnama ēku atsavināja un pielāgoja „laicīgām lietām”. Te bija gan klubs, kinoteātris un visbeidzot arī rajona bērnu sporta skola. Draudze īpašumu atguva 90.gadu sākumā, un 1993.gadā te notika pirmais dievkalpojums. Draudze ieguldījusi milzīgus pūliņus, un tagad dievnams atguvis kādreizējo veidolu. No jauna uzcelts tornis, altāra izbūvi un iekšējo darbu apdari veikuši Rīgas amatniecības skolas audzēkņi. Baznīcas tornī skan Hādreslēvas (Dānija) draudzes dāvinātais zvans.

 

Adrese: Vienības laukums 1, Ilūkste 

 

 

ILŪKSTES VISSVĒTĀS DIEVMĀTES PIEDZIMŠANAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCA (1880.g.)

Ilūkstes Vissvētās Dievmātes Piedzimšanas pareizticīgo baznīca celta 1880. gadā.

 

Sieviešu klosteris dibināts 1881. gadā. Pēc uniātu pievienošanas pareizticībai 1839. gadā Ilūkstes bazilikāņu klosteris tika pārvērsts par pareizticīgo vīriešu klosteri un pievienots Polockas eparhijai. 1846. gadā, pēc Rīgas vikariāta nodibināšanas, klosteri pievienoja Rīgas vikariātam. 19. gs. astoņdesmito gadu beigās Rīgas bīskapa Filareta laikā (1877.-1882.) sāka risināt jautājumu par Rīgas eparhijas meiteņu skolas būvniecību un kā iespējamo vietu izvēlējās Ilūksti. Tika nolemts vīriešu klosteri likvidēt un tā vietā 1881. gada 1. janvārī nodibināja sieviešu klosteri ar patversmi – skolu garīdznieku bērniem bāreņiem.

 

Miera laikos Ilūkstē bija trīs pareizticīgo baznīcas: vienticībnieku Kristus Pretimņemšanas baznīca, kas vēlāk tika sagrauta, un divas klostera baznīcas: viena apkurināma, ko vēlāk, ierīkojot sieviešu klosteri, pārbūvēja skolas vajadzībām, un otra – neapkurināma mūra baznīca, celta 1806. gadā. Šī baznīca un neliels zemes gabals 1921. gadā ar valdības atļauju tika nodots katoļu draudzei, jo lielais jezuītu celtais Ilūkstes katoļu dievnams tika sagrauts karā.

 

Ilūkstes klostera baznīcā bija arī neliela draudze – 152 cilvēki. Tur kalpoja mācītājs Georgijs Sberegajevs, baznīcas vecākais bija Pāvels Kulakovskis. Klosterim piederēja 50 ha zemes un 12 ha draudzes zemes – bijušās Vecgrīnvaldes baznīcas īpašums. Vecgrīnvaldes baznīca atradās 7 km attālumā no Ilūkstes, celta 1800. gadā. 1914. gadā baznīca tika pilnīgi sagrauta, saglabājusies tikai veca kapsēta. Vecgrīnvaldes baznīcai bija liela nozīme Ilūkstes apriņķa vēsturē kā pareizticības sludinātājai.

 

Padomju gados Ilūkstes klosteris tika slēgts, cellēm piebūvēja otro un trešo stāvu, bet baznīcu sāka izjaukt. Klosteris atkal atdzimis 2001. gadā igumena Ambrozija vadībā.

 

Adrese: Raiņa iela 2A – 9, Ilūkste

 Skip to content