Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana

Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana

***No 2021. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” (LSK) Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejā tiek īstenots projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai”, kurā  ir iesaistīti LSK brīvprātīgie seniori no piecām komitejām – Daugavpils, Daugavpils-Ilūkstes, Vidzemes, Cēsu un Viduslatvijas. Projekta dalībnieki izvēlējās savu brīvo laiku pavadīt lietderīgi, apgūstot jaunas zināšanas, darboties, sagādājot citiem  prieku, veidot starppaaudžu mācīšanos un sadarbību ar dažādām sociālām grupām.

***Mūsu komitejā projekta ietvaros notika apmācības par brīvprātīgā darba iespējām dažādās vecuma grupās. Mēs uzzinājām, kā var kļūt par brīvprātīgo, kas regulē brīvprātīgo darbu, kā piesaistīt jaunatni brīvprātīgajam darbam, kāda samaksa, kāds labums no brīvprātīgā darba. Šos un daudzus citus jautājumus diskusijas veidā varējām noskaidrot lektores I. Šubevičas semināra laikā.

***Otrais seminārs tika veltīts Latgales dziednieka un augu vilnas speciālista R. Toča ilggadīgajai pieredzei par vilnas iegūšanu no vairāk nekā divdesmit kokiem un augiem, kā arī par vilnas ārstnieciskajām īpašībām un dažādu izstrādājumu tapšanu.

***Par brīvprātīgā darba pieredzi Rumānijā ERASMUS projekta ietvaros un  savām brīvprātīgā darba aktivitātēm Latvijā pastāstīja I. Kaminska un praktiskā diskusiju veidā  dalījās pieredzē par neformālās izglītības apmācības metodēm, kuras ir iespējams pielietot darbā ar cilvēkiem, lai veicinātu un attīstītu mūžizglītības kompetences. Rumānijā viņa strādāja ar dažāda vecuma romu bērniem gan no nelabvēlīgām ģimenēm, gan bērniem ar īpašām vajadzībām, gan ar ļoti nabadzīgiem bērniem un invalīdiem.

***Augusta beigās Bebrenes pagastā notika  pasākums „Talantu tirgus”, kurā varēja sajust starppaaudžu saikni, jo uzstājās gan seniori, gan vidējā paaudze, gan jaunieši: senioru vokālais ansamblis „Sarma”, Eiropas deju kopa „Rudzupuķes”, folkloras kopa „Ritam” un Bebrenes amatierteātra aktieri ar viencēliena lugu „Dārgais pirkums”.

***Meistarklase, kuru 7. septembrī noorganizēja LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejas brīvprātīgie sadarbībā ar maznodrošinātiem cilvēkiem, bija veltīta ābolu-plūmju ievārījumu ar dažādām garšvielām un cukuru veidiem (vanilīnu, kanēli, kardamonu, krustnagliņām, safrānu, magonēm un ievārījuma, marmelādes, brūno, balto cukuru, Dan Sukker 3+1 un iebiezināto pienu) pagatavošana.

***Projekts „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” tuvojas noslēgumam, bet seniori, kas vēlas brīvprātīgi darboties, kļūst arvien aktīvāki, atsaucīgāki un idejām bagātāki. Paldies, cienījamie seniori, par šo nesavtīgo darbu, ko jūs darāt, sagādājot prieka mirkļus citiem!

***Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raksta saturu atbild biedrība „Latvijas Sarkanais Krusts”.

 

Projekta reģionālā koordinatore
LSK Daugavpils-Ilūkstes novadu komitejā

Ērika Naglinska


Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana
Turpinās projekta „Brīvprātīgā darba veicināšana senioru dzīves kvalitātes paaugstināšanai” īstenošana

Skip to content