Mēneša darba plāni

Darba plāns   2020. gada decembris

Nr.p.k. Pasākums Datums Laiks Vieta Atbildīgais

 

1. Skola 2030 konsultācijas skolotājiem:

01.12. plkst. 15.00 par tehnoloģiju mācību jomu (Dizains un tehnoloģijas, inženierzinības)

01.12. plkst. 16.00 par tehnoloģiju mācību jomu (Datorika un programmēšana)

02.12. plkst. 15.00 par vizuālās mākslas mācību priekšmetu

03.12. plkst. 15.00 par veselības un fizisko aktivitāšu mācību jomu

03.12. plkst. 16.00 par speciālo izglītību

04.12. plkst. 14.00 par pirmsskolu

04.12. plkst. 16.00 par sociālo un pilsonisko mācību jomu

07.12. plkst. 15.00 par matemātikas mācību jomu

07.12. plkst. 16.00 par vērtēšanu teātra mākslā

08.12. plkst. 15.00 par latviešu valodu un literatūru mazākumtautību skolām

08.12. plkst. 16.00 par vērtēšanu teātra mākslā

1.12.–8. 12.   Katrā no mācību jomām/mācību priekšmetiem konsultācijas notiks Zoom vidē katru otro nedēļu. Uz katru konsultāciju jāreģistrējas līdz iepriekšējās darba dienas plkst. 17.00! Pirms konsultācijas tiks nosūtīta Zoom saite. Skola 2030
2. Mācību darba organizēšana attālinātas mācīšanās laikā.

Vebinārs  par skolas mācību darba organizēšanas galvenajiem aspektiem, plānošanu, kā arī par to, kā gūt atgriezenisko saiti par procesu norisi attālināto mācību laikā.

02.12. 16:00-17:00 Vebinārs notiks Skola2030 Facebook kanālā https://bit.ly/attalinata_macisanas_vebinars! Skola 2030
3. Vebinārs “Vērtēšana attālinātas mācīšanās laikā”. 09.12. 16:00-17:00 Tiešsaistē Skola 2030
4. Vēstures valsts 27. olimpiādes 2. posms novados (9. un 12.kl.) 10.12. 10:00 Tiešsaistē V.Tolmante, izglītības darba speciāliste
5. Seminārs novada latviešu valodas skolotājiem “Plānošana. Tematiskie plāni”. 14.12. 14:00 Tiešsaistē

(Skype platformā)

S.Romaņenkova, valodas mācību jomas koordinatore
6. Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde (EUSO) (9.-11.kl.) 15.12. 10:00 Tiešsaistē V.Tolmante, izglītības darba speciāliste
7. Vācu valodas valsts 51. olimpiādes 2. posms novados (10. – 12.kl.) 16.12. 10:00 Tiešsaistē V.Tolmante, izglītības darba speciāliste
8. Efektīva mācību plānošanu attālinātas vai kombinētas mācīšanās apstākļos. 16.12. 15.00–16.00 Tiešsaistē Skola 2030
9. Mācību satura/sasniedzamo rezultātu apjoma izvērtēšana attālinātas mācīšanās laikā. 19.12. 15.00–16.00     Tiešsaistē     Skola 2030
10. „Meistarklase” novada mājturības un vizuālās mākslas skolotājiem. 21.12. Tiks precizēts Tiešsaistē V. Linčika un L.Pupiņa, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas koordinatori

Tolmante 65447865Skip to content