Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos

29.10.2019.

Septembra nogalē Latvijā 768 norises vietās notika pasākums “Olimpiskā diena 2019”, kuras laikā norisinājās fiziskās aktivitātes un radoši konkursi. Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu, projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros, “Olimpiskā diena” aktivitātes norisinājās arī Ilūkstē, Dvietē, Eglainē un Subatē. Savukārt nedēļu pēc tām – “Ģimenes sporta un veselības diena”.

Fizioterapeita vadībā iedzīvotāji veica iesildīšanās vingrinājumus, lai iepazītu vingrojumus kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu un sagatavotu ķermeni turpmākajām sportiskajām aktivitātēm. Notika sporta spēles – stafetes, pārbaudot līdzsvara izjūtu, vadītspēju, izturību. Pasākuma noslēgumā dalībnieki tika aicināti piedalīties fotokonkursā “Olimpiskā diena mūsmājās 2019”, kurā esam noskaidrojuši “Olimpiskās dienas balvas” un veicināšanas balvu ieguvējus.

Apsveicam Ritvara Mūrnieka ģimeni ar iegūto “Olimpiskās dienas balvas”!  Ar klasesbiedriem Ritvars un mamma izveidoja kopīgu foto ar stāstu par tiekšanos uz augšu – prasmēs, veselībā, spēkā, arī pieklājībā attiecībā pret citiem.

Veselības veicināšanas balvas saņem un īpašu paldies par aktīvo dalību pasākumos, sakām:

  1. c klasei (Ilūkstes Raiņa vidusskola) un klases audzinātājai Irinai
  2. Ilūkstes Raiņa vidusskolai (izglītības programmu īstenošana vieta Skolas iela 41, Eglaine)
  3. Bogdanoviču ģimenei, Ilūkstē
  4. Glaudānu ģimenei, Dvietē
  5. Ilūkstes Raiņa vidusskolas kolektīviem (ar izglītības programmu īstenošana vietām Subatē, Ilūkstē)

Apsveicam!

 

 

ESF projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”

Īstenošanas laiks: 03.07.2017.-31.12.2019.

Projekta mērķis: Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

Mērķa grupa: Ilūkstes novada iedzīvotāji, īpaši bērni, trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri vecāki par 54 gadiem un iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā.

Projekta īss apraksts:

Projekta īstenošanas laikā tiek īstenoti Slimību profilakses un Veselību veicinoši pasākumi, kuru aktivitātēs nodrošināta iespēja Ilūkstes novada iedzīvotājiem tikties ar medicīnas speciālistiem un piedalīties fizisko aktivitāšu nodarbībās.

Kopējās projekta izmaksas: 92 958,00 EUR

Eiropas Sociālā fonda finansējums(85%): 79 014,30 EUR

Valsts budžeta finansējums (15%): 13 943,70 EUR


Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos
Sportiskie foto mirkļi veselības veicināšanas pasākumos

Skip to content