Skolas aicina pieteikt aktuālās vakances projektam “Mācītspēks”

Skolas aicina pieteikt aktuālās vakances projektam “Mācītspēks”

No šodienas ikvienai skolai Latvijā iespējams pieteikt aktuālās skolotāja amata vakances 2021./2022. mācību gadam, lai skolotāju izglītības projekta „Mācītspēks” ietvaros skolas komandā uzņemtu jaunos skolotājus.

Skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks” šogad plānots uzņemt līdz 100 jaunos skolotājus – augsti kvalificētus un motivētus dažādu jomu profesionāļus, kuri no jaunā mācību gada sākuma vienlaikus uzsāks gan darbu skolās, gan studijas otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Skolotājs”.

Ruta Zaharova, nodibinājuma “Iespējamā misija” skolu piesaistes vadītāja: „Izglītības sistēma Latvijā šobrīd piedzīvo plašas pozitīvas pārmaiņas, tai skaitā arī skolotāju izglītības projektu „Mācītspēks”. Mēs īstenojam unikālu projektu, kuram jau redzam pirmos rezultātus: skolas visā Latvijā uzņēmušas desmitiem jauno skolotāju – dažādu jomu profesionāļu, kuri, izmantojot savas zināšanas un dzīves pieredzi, palīdz skolēniem augt un attīstīties par daudzpusīgām personībām, kā arī pozitīvi atsvaidzina skolas vidi un dažādo mācību metodes. Turklāt ik gadu Latvijas skolas mācību gadu uzsāk ar vairākiem simtiem vakanču. Līdz ar katru projekta „Mācītspēks” jauno skolotāju iesaukumu daudzām no šīm skolām ir iespēja uzsākt mācību gadu ar visiem nepieciešamajiem skolotājiem.”

Projektam aicinātas pieteikties visas skolas, kas īsteno vispārizglītojošās programmas (tai skaitā profesionālās izglītības iestādes) un var piedāvāt vienam skolotājam slodzi 14-21 kontaktstundu nedēļā. Tāpat dalībskolām obligāts nosacījums ir mentora nodrošināšana. Skolu pieteikšanas norisinās, aizpildot elektronisku anketu: https://macitspeks.lv/skolam/.

Savukārt, otrā gada jauno skolotāju iesaukuma atlase arvien turpinās, un, izvērtējot esošos pieteikumus, „Mācītspēks” atlases komanda prognozē skolotāju papildinājumu šādos mācību priekšmetu virzienos: 41% eksaktajās zinātnēs, 26% valodās, 21% sociālajās zinātnēs, 10% mākslas un sporta mācību priekšmetos.

Jaunie skolotāji jau skolās

Ar pieredzi par projekta pirmā iesaukuma dalībniekiem dalās Laila Urbāne, Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas direktore: „Esam gandarīti par projekta „Mācītspēks” skolotājām, kas papildinājušas mūsu kolektīvu. Viņas ir ieinteresētas procesos, gatavas pilnveidot esošās zināšanas un apgūt jaunas, specifiskas lietas, kas raksturīgas pedagoģijai un reālajai dzīvei. Ar jomas kolēģiem veidojas simbioze, kur ieguvēji ir visi iesaistītie, arī skolēni un viņu vecāki.”

Projekta „Mācītspēks” pirmā gada jaunie skolotāji pārstāv ļoti plašu speciālistu loku, attiecīgi papildinot dažādas mācību jomas, – Latvijas skolas ieguvušas 36 valodu, 17 matemātikas, 17 dabaszinātņu, 12 tehnoloģiju, 10 sociālās un pilsoniskās, 4 veselības un fiziskās aktivitātes un 3 kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas jomu skolotājus.

„Vēlos iedrošināt skolu vadību – atveriet mācību iestādes durvis jaunajiem skolotājiem! Pievienotā vērtība būs viņu degsme, vēlme darīt, nebaidīties kļūdīties, viņi ir ar cilvēkmīlestību azotē un spēju saskatīt katra īpašās vajadzības,” uzsver L. Urbāne.

Jau iepriekš ziņots, ka arī otrajā projekta gadā izrādīta liela interese un projektam pieteikušies 1149 dažādu jomu speciālisti. Šobrīd norisinās rūpīga vairāku kārtu atlase, lai līdz aprīļa beigām noteiktu dalībniekus, kuru izglītība, pieredze un personība atbilst projekta “Mācītspēks” kritērijiem.

Par projektu “Mācītspēks”

Jauno skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste skolotāja darbam, nodrošinot nepieciešamo izglītību un praktiskās mācības. Projektā “Mācītspēks” tiek sniegta iespēja 100 atlasītiem kandidātiem viena studiju gada laikā iegūt pedagoga kvalifikāciju un otra gada laikā turpināt profesionāli pilnveidoties, lai kļūtu par skolotāju kādā no Latvijas skolām. Vairāk par projektu un pieteikšanās procesu: www.macitspeks.lv.

Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Daugavpils Universitāte un nodibinājums “Iespējamā misija”, to pārrauga Izglītības un zinātnes ministrija. Projekts “Mācītspēks” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” studiju programmas” un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Skolotājs” licenču ietvaros.


Skolas aicina pieteikt aktuālās vakances projektam “Mācītspēks”
Skolas aicina pieteikt aktuālās vakances projektam “Mācītspēks”
Skolas aicina pieteikt aktuālās vakances projektam “Mācītspēks”
Skolas aicina pieteikt aktuālās vakances projektam “Mācītspēks”

Skip to content