Subate un Prode

Grafiskā daļa

Kartoshēmas

 

Kartes

Subates pašvaldības teritorijas plānojums 2007. – 2019.g.

    paskaidrojuma raksts

    teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

 Vides pārskats

 Skip to content